Oslo Syd Trafikkskole AS

Vi tilbyr deg førerkort i klassene

Klasse A1-A (Lett/Mellom/ tung sykkel)
Klasse B (Bil)
Klasse BE (Bil med henger)
Klasse M146 (Moped)
   
Kontor adr: Holmlia Sentervei 1B
Kontor tlf. 22 61 50 70
Kontor fax. 22 61 50 71
 
Email: firmapost@oslosyd.no
 
     

 
Hvor kjører vi?
Dette gjør vi på vår trafikk skole på Holmlia eller ved ditt hjemsted etter avtalte.
Når kan vi begynne?
Så snart vi har 3-6 elever.
Hva begynner vi med?
  Vi begynner med 4 timer klargjøring og teori. Der etter 4 timer “kjøregårds øvelser ”inkludert: Sikkerhetskontroll, igangsetting og stans, å gire og krype kjøre, å styre, akselerere og bremse
Kan du kjøre med egen moped?
Ja, hvis dette blir avtalt og du har skriftlig tillatelse fra dine foreldre.
DU MÅ FÅ SKRIFLIG GODKJENNIG FRA DINE FORELDRE OM AT DE HAR GOKJENT DIN DELTAGELSE PÅ MOPEDKURSET. LAST NED KONTRAKT OVER TIL HØYRE.
Hva trenger du for å få førerkort på moped?

Husk å sende inn førstegangs søknad

 1. Er du over 25 år så kan du gå til Statens vegvesen å søke direkte uten teori og kjøring. (Mangler du trafikal kunnskap eller har andre spørsmål så kontakt oss)
 2. Er du under 25 år så MÅ du ha følgende.
 • Mørkekjørings demonstrasjon
 • Trinn 2. 4 timer med Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
 • Trinn 3. 6 timer med Trafikal opplæring
 • Trinn 4. 4 timer med Avsluttende opplæring
 • Være fylt 16 år og ha bestått teoriprøven hos Statens Vegvesen
 • Vi tilbyr deg teorikurs inkludert i prisen for mopedkurset.

Trinn 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 4 timer på avsperret område.
Trinn 3: Trafikal opplæring 6 timer kjøring på veg.
Trinn 4: Avsluttende opplæring 4 timer

Jeg ønsker å ta mopedkurs, hva må jeg gjøre?

 1. Meld deg på her. Vi kjører fortløpende kurs fra april til og med oktober. Om nødvendig kommer vi til ditt hjemsted, men det bør da være minst 6 elever. Hvis ikke kan du bli med på en gruppe som ligger nært ditt hjemsted. Vi kontakter deg om dette. Send os email: post@mopedkurs.no

Hva må jeg ha med?

 1. Du MÅ ha med trafikalt grunnkurs bevis samt ID med bilde.
 2. Ta med din egen hjelm og hansker. OBS. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.. Kapittel 4. Opplæring mot vederlag § 4-9. Tilleggskrav til elever under øvingskjøring mot vederlag siste del sier:  For øvingskjøring mot vederlag i klasse M 146 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte visir eller briller, hansker og fottøy som er egnet til kjøring på moped.
 3. Øvrige bekledning SKAL være egnet til moped kjøring.
 4. Du får låne Moped av oss. Dette er inkludert i kurs prisen.
 5. Ta med regntøy hvis det regner og gjerne gummistøvler
 6. Hvis du ønsker å kjøpe utstyr så MÅ vi kontaktes i god tid før kurset.
 
Hjelm Størrelse
XXXS XXS XS S M L XL XXL
Hodets
Omkrets:
50-51 cm
Hodets
Omkrets:
52-53 cm
Hodets
Omkrets:
53-54 cm
Hodets
Omkrets:
55-56 cm
Hodets
Omkrets:
57-58 cm
Hodets
Omkrets:
59-60 cm
Hodets
Omkrets:
61-62 cm
Hodets
Omkrets:
63-64 cm

Hjelmen skal sitte godt på hodet, nesten være ubehagelig trang den første tiden. Hjelmen må ha gode ventilasjonsmuligheter, og du må kunne vite hvordan du skal betjene dem under kjøring.

Hjelm test av Sharp
http://sharp.direct.gov.uk/testhelmetlist?page=3

 
Måling av riktig hjelm størrelse.
  Illustrasjonen viser hvordan du bør måle ditt hode for å finne riktig hjelmstørrelse.
DETTE ER MEGET VIKTIG! Er hjelmen for stor så vil den ikke gi den beskyttelse som du trenger.
 
Hakestropp
Må være enkel å åpne og lukke. Ikke rifter eller skader i stroppen
 
Visir
Visir må være klart og uten skader. Finnes visir med anti-dogg funksjon, man får klart visir og sotet visir.
OBS! Les krav til førerprøven som er gjengitt under her:
Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9
For øvingskjøring mot vederlag i klassene A og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, (ikke farget visir)
 
• Skader
Se etter riper, hakk, bulker. Må ikke ha klistremerker (dette svekker lakken og kan skade hjelmens funksjonalitet, samt gjemme skader.)
Faller hjelmen i bakken bør den byttes ut. Etter ca. 5 år bør den også byttes ut. Finnes plasthjelmer og glassfiberhjelmer. Glassfiber vil knuse i fallet og ta imot støtet. Dårlige plasthjelmer vil sprette tilbake og ikke ta imot for fall.
 
• Åpne-/lukkemekanisme
Helhjelm med visir: åpnes ved å ta visiret opp.
Halvhjelm: er åpen, briller kan tas av.
Åpningshjelm: Åpnes i bunnen og oppover. Hele hake partiet følger med. Visiret blir med opp, men kan også åpnes separat.
Helhjelm gir best beskyttelse med tanke på insekter og ansiktsskader.

Trinn 2
Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæringa på avsperra område. Der skal du lære

 • Sikkerhetskontroll
 • igangsetting og stans
 • å gire og krype kjøre
 • å styre, akselerere og bremse

Etter på skal du ha en veiledningssamtale med læreren. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode
nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 

Trinn 3
På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk. Du skal bl.a. skaffe deg kunnskap om veg og trafikkmiljø,
mennesket som trafikant, risikofaktorer og trafikkregler og sikker kjøremåte.

Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre tilnærma sjølvstendig.

Individuell tilpassing
Kor timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses behovet du har. Det kan vere lurt å gå teorikurs.
Når det gjeld praktisk øving, må du ha minst 6 timer obligatorisk opplæring, sjå nedenfor. Det er viktig å nå
målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring
Du må ha minst 6 timer obligatorisk praktisk opplæring. Der skal du lære å kjøre moped på en sikker,
tydelig og bestemt måte i trafikken.

Etter på skal du ha en rettleiingssamtale (veiledningssamtale) med læreren. Du og læreren skal sammen
vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 

Trinn 4
På dette skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

Individuell tilpassing
Kor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses behovet du har.

Obligatorisk opplæring
Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring. Du skal ha 3 timer øving i å
kjøre både i tettbygd strøk og på landeveg
velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre

Siste timen blir brukt til refleksjon omkring eiga erfaring og sikker transport med moped.

 

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene.
Teoriprøven for moped kan du ikke ta før du har fylt 16 år.

På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene
for å få bestått prøve. Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle
teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål,
maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.

Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange "tar en sjanse" og prøver
uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

Trafikkskolene tilbyr frivillige teorikurs der de underviser i de temaene det er naturlig at du vil få spørsmål fra
på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egen hånd ved å kjøpe deg læremateriell
gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet
ikke holder som forberedelse.

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med Trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske
opplæringen. De frivillige teorikursene inneholder stort sett undervisning i fakta stoff, mens den obligatoriske
opplæringen er knyttet til den praktiske opplæringen eller temaer som er viktige for forståelse av og refleksjon
rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

§ 10-1. Hovedmål for klasse M 146

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse M 146 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig
for å kjøre moped, M 146, på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å
kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk.

§ 10-2. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre
opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvings kjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 10-3. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse M 146

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å kunne påbegynne trafikal
opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal

 1. ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
 2. ha kunnskap om grunnleggende faktorer for sikker kjøring
 3. ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar,
  offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
 4. ha kunnskap om mopedens konstruksjon og virkemåte i forhold til bruk, sikkerhet og miljø
 5. bruke mopedens betjeningsinnretninger
 6. utføre aktuell sikkerhetskontroll av sikkerhetsutstyr og moped
 7. sette i gang og stanse
 8. gire (der girmoped benyttes) og utføre krypekjøring
 9. styre, akselerere og bremse mopeden.

Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område i øvelsene som er
beskrevet i tredje ledd nr. 5
til og med nr. 9. Kjøringen på avsperret område kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer.

Øvelsene knyttet til tredje ledd nr. 7 til og med nr. 9 skal gjennomføres i sirkel. Sirkelen skal bestå av 8 kjegler i 10 meters avstand,
sirkeldiameter 25 meter.

Øvelsene knyttet til tredje ledd nr. 9 kan alternativt utføres ved å bruke 9 kjegler stående etter hverandre
med 4 meters mellomrom. Kjøretiden mellom kjeglene skal ikke være mer enn 9 sekunder.

Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i
gruppe,
hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

§ 10-4. Trinn 3: Trafikal opplæring – klasse M 146

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å kunne påbegynne
avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal

 1. gjøre rede for hva som menes med veg og trafikkmiljø
 2. gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger mennesket har i trafikken
 3. gjøre rede for tydelig atferd i trafikken og de trafikkregler som gjelder for mopedkjøring
 4. kjenne til risikofaktorer ved kjøring med moped i mørke og på glatt føre, ha kunnskap om riktig
  bruk av lys i mørket og
  riktig kjøring på glatt føre
 5. ha fått øving i å sammenknytte og anvende tekniske ferdigheter i en trafikal sammenheng
 6. kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i et enkelt trafikalt miljø ved bruk av
  systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk
 7. kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i et mer sammensatt og krevende trafikalt
  miljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk.

Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg i øvelsene
som er beskrevet i tredje ledd nr. 5 til og med nr. 7.

Kjøringen på veg kan gjennomføres med inntil 3 elever.

Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale
med elevene i gruppe,
hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

§ 10-5. Trinn 4: Avsluttende opplæring – klasse M 146

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped,
M 146, i samsvar med hovedmålet. Undervisningen i trinn 4 skal bidra til at eleven utvikler forståelse for
de utfordringer og risikofaktorer som finnes ved kjøring med moped.

Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko
og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter.

Eleven skal

 1. ha fått øving i å kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i tettbygd strøk og
 2. landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk
 3. ha fått øving i å legge opp kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for
 4. annen trafikk reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på
veg
som beskrevet i tredje ledd nr. 1 og 2. Kjøringen på veg kan gjennomføres med inntil 3 elever.

§ 10-6. Unntak for elever som har gjennomført opplæring i klasse A/A1

Elev som har gjennomført all obligatorisk opplæring i klasse A eller A1, men som ikke har ervervet førerrett,
kan avlegge førerprøven i klasse M 146 etter å ha gjennomført obligatorisk opplæring på trinn 4 for M 146,
jf. § 10-5.
Det samme gjelder dersom eleven har bestått teoriprøve i klasse A eller A1. 0

Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).